NTT展覧会のご案


§場所: 秋田市にぎわい交流(http://www.akita-nigiwai-au.jp/)
§: 2月10
§展示品:電子教卓、電子黒板、講義ストレージソリューション